logo


Lajmerim per vend pune. Bashkia Vau Dejes

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS

Lajmerim per vend pune

Bashkia Vau Dejes njofton se ofron ne kuadrin e projektit RDP “Trashegimia kulturore dhe natyrore per zhvillimin e qendrueshem te turizmit ne Zadrime” 3 vend te lira pune, si konsulente te ndryshem, qe do te punojne me dite pune.

Objektivi specifik i Projektit është të zhvilloje turizmin e qendrueshem ne nen-rajonin e Zadrimes, duke u fokusuar ne vlerat e saj kulturore e natyrore dhe produktet e saj tradicionale.

Per realizimin e ketij projekti, Bashkia Vau i Dejës kërkon 3 konsulente si me poshte:

N.R

EMËRTIMI I VENDIT TË LIRË

ARSIMI

I KËRKUAR

PROFESIONI

KËRKESA TË TJERA PËR VENDIN E LIRË

1

Ekspert per Sistemin GIS- Geografical Information System, per Projektin RDP-Qarku Shkoder

I larte

Urbanist

  • Te kete arsimin e larte per Urbanist ose arkitekture
  • Te kete eksperienca te ngjashme pune ne pergatitjen e hartave GIS te destinacioneve turistike
  • Tekete me shume e 5 vjet experience ne fushen e Planifikimit urban
  • Te kete formim per perdorim e sistemit GIS

2

Ekspert ne Planifikimin me Pjesemarrje, per projektin RDP Qarku Shkoder

I larte

Urbanist, arkitekt ose I fushes se ngjashme me te

– Ekperience pune minimum 5 vjet

– Aftesi te shkelqyera te gjuhes angleze

– Aftesite shkelqyera kompjuterike

– Afetesi te punoje ne grup, fleksibel, i hapur dhe transparent

– Diploma ne arkitekture ose urbanistike

– Eksperienca pune te ngjashme

– Formime te ndryshme ne kete fushe

 

3

Ekspert ne turizmin Eko-Kulturor, per projektin RDP Qarku Shkoder

I larte

I papercaktuar

– Eksperinece pune ne ekoture ne Shqiperi

– Eksperienca te ngjashme

– Formim ne fushen e ekotureve

Personat e interesuar mund të dërgojnë një CV, pranë Bashkisë Vau Dejës, brenda datës 1. 03. 2014, ne zyren e RDP Vau Dejes. Vetem personat e perzgjedhur do te kontaktohen per interviste. Njoftimi eshte publikuar ne: www.nderkomunaljazadrime.al dhe www.zadrimatokajone.al

Bashkia Vau i Dejës

Leave a Reply

*

captcha *